Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dofinansowanie dla biblioteki w 2014 roku

W dniu 19.08.2014 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  w Kobylinie podpisała umowy dotyczące dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej:

,,Zakup nowości wydawniczych  do bibliotek Priorytet 2” - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych.

 

Partnerami Biblioteki Publicznej w programie zostały:

1. Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie

2. Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

                Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych w dostępie do nowości wydawniczych  dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowanie postaw i nawyku korzystania z wiedzy i informacji.

                Program jest elementem polityki bibliotecznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014- 2020.

Łączna kwota dotacji na zakup książek wyniosła 11 000 zł , z czego  8 000 zł to dotacja Biblioteki Narodowej , a 3 000 zł to wkład własny Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie.

W ramach w/w zadania zakupiono 533 woluminy, z czego 276 przekazano w depozyt Bibliotece Szkoły Podstawowej, a 117 Bibliotece Gimnazjum w Kobylinie.

KATALOG KSIĄŻEK:

ZAPRASZAMY:

Rok 2022 rokiem  

 

Marii Konopnickiej

Józefa Wybickiego

Marii Grzegorzewskiej

Wandy Rutkiewicz

Ignacego Łukasiewicza

Józefa Mackiewicza

Polskiego Romantyzmu

Pogoda

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny