Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O bibliotece

HISTORIA

   Z początkiem 1947 roku podjęto, zgodnie z życzeniem miejscowego społeczeństwa, inicjatywę utworzenia biblioteki miejskiej jako agendy Zarządu Miejskiego. Zarząd podjął stosowną uchwałę w dniu 27 stycznia 1947 roku, a w czerwcu tego samego roku wydzielono do dyspozycji tworzącej się biblioteki lokal w ratuszu po prawej stronie od głównego wejścia. Zarząd wydzielił też środki finansowe na zakup mebli i pierwszych partii księgozbioru.

  Na koniec 1947 roku księgozbiór liczył 423 tomy pochodzące głównie z darów miejscowego społeczeństwa, książek odzyskanych po byłej bibliotece Towarzystwa Czytelni Ludowych działającej do 1939 roku i zakupów własnych.

   Dnia 8 czerwca 1947 roku Zarząd dokonał uroczystego otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobylinie. Kierownikiem biblioteki był miejscowy burmistrz, a funkcję bibliotekarki powierzono Marii Przybylskiej. Zajmowała się prowadzeniem biblioteki do 31 grudnia 1949 roku.

   Z dniem 1 stycznia 1950 roku obowiązki kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobylinie powierzono Reginie Głowackiej. Kierowała placówką do 30 kwietnia 1973 roku.

   W 1947 roku rozpoczęła także działalność, zlokalizowana przy ul. Aleje Powstańców Wielkopolskich 34, Gminna Biblioteka Publiczna obejmująca swoim działaniem wsie wchodzące w skład gminy Kobylin.

   Funkcje kierowników tej placówki pełnili kolejno: Wojciech Szymczak, Stanisława Kaźmierczak, Zofia Drobińska i Teresa Klejewska (Bukowska).

   W związku z reorganizacją administracyjną kraju z dniem 1 stycznia 1973 roku obie placówki biblioteczne zostały  połączone w Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy obejmującą zasięgiem działania miasto Kobylin i 20 wsi sołeckich.

   Z dniem 1 maja 1973 roku funkcję kierownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie powierzono Teresie Bukowskiej.

   W latach siedemdziesiątych otwarto, działające do dnia dzisiejszego, filie biblioteczne:

- w 1972 roku w Smolicach

- w 1976 roku w Łagiewnikach

   Lokal, w którym obecnie znajduje się Biblioteka został przydzielony w latach sześćdziesiątych XX wieku.

   W latach 1975- 1976 został wyremontowany, powiększony o dwa pomieszczenia i wyposażony w nowe meble i sprzęt biblioteczny.

   W 1998 roku biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenie, w którym urządzono magazyn biblioteczny oraz zaplecze sanitarne.

   Z dniem 1 stycznia 2001 roku biblioteka została przekształcona w samorządową instytucję kultury, a obowiązki dyrektora instytucji powierzono Teresie Bukowskiej. Od 28 października 2014 roku funkcję dyrektora biblioteki przejęła Aldona Kordus.

 

DYREKTOR

Aldona Kordus

 

PRACOWNICY

  • Katarzyna Bella - Biblioteka Publiczna w Kobylinie
  • Kamilla Panek - Filia Biblioteczna w Łagiewnikach oraz Filia Biblioteczna w Smolicach

 

DZIAŁALNOŚĆ

    Do podstawowych zadań biblioteki należy udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych biblioteka sprowadza z innych bibliotek zamówione przez czytelników, głównie studentów, książki.

    Biblioteka organizuje konkursy o różnorodnej tematyce, spotkania autorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, przeglądy nowości wydawniczych zakupionych w każdym roku, lekcje biblioteczne.

    Na zbiory biblioteczne gromadzone przez bibliotekę składają się:

-książki,

-czasopisma,

-audiobooki,

-dokumenty życia społecznego,

-księgozbiór regionalny.

 

BIBLIOTEKA W LICZBACH – 2020 r.

  stan księgozbioru  w woluminach użytkownicy zarejestrowani odwiedziny biblioteki wypożyczenia książek wypożyczenia czasopism

Biblioteka Publiczna Miasta  i Gminy       w Kobylinie

20 117 866 5 376 12 066 676
Filia Biblioteczna      w Łagiewnikach 5 700 156

865

2 026

261
Filia Biblioteczna     w Smolicach 5 152 240 1 282 2 770 767
RAZEM 30 969 1 262 7 523 16 862

1 704

 

Biblioteka w Kobylinie

Utworzono dnia 24.08.2017, 11:39

KATALOG KSIĄŻEK:

ZAPRASZAMY:

Rok 2022 rokiem  

 

Marii Konopnickiej

Józefa Wybickiego

Marii Grzegorzewskiej

Wandy Rutkiewicz

Ignacego Łukasiewicza

Józefa Mackiewicza

Polskiego Romantyzmu

Pogoda

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny