Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO - Polityka prywatności

Czcionka:

Z dniem 25 maja 2018 zmieniły się przepisy  dotyczące ochrony danych osobowych. Weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W celu zwiększenia kontroli  bezprawnego pobierania danych osobowych jako administrator danych osobowych wypełniając obowiązek określony w art.12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 przekazujemy poniżej  informację.

 

         INFORMACJA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KOBYLINIE

– klauzula informacyjna zgodna z RODO ( art. 12)

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od dnia  25 maja 2018 roku administrator danych: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie, ul. Wolności 35, 63-740 Kobylin, reprezentowany przez Dyrektora zgodnie z wymogami przywołanego wyżej rozporządzenia informuje:

 

• Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie, ul. Wolności 35, 63-740 Kobylin, reprezentowana przez Dyrektora.

 

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Jakubowska-Rozwalka pod numerem telefonu; każdorazowo zgłoszenie powinno być potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej

e-mail kas5@poczta.onet.pl

Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:

-telefonicznie 570942935

- przez e-mail: kas5@poczta.onet.pl

 

• Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa w zakresie prowadzonych przez ośrodek postępowań, mających na celu realizację zadań ustawowych;

• Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie, ul. Wolności 35, 63-740 Kobylin oraz organy administracji publicznej właściwe do współpracy;

 

• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 

• Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych;

 

• Każdemu podmiotowi (użytkownikowi), który udostępnia swoje dane osobowe przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do  danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania  danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia  danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania  danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na  szczególną      sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie    uzasadnionego interesu,
  7. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże wykonane zostanie to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych.

 

• Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo  do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy.

 

• Każdy podmiot (klient) , który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

• Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z biblioteką oraz prowadzenia postępowań.

 

• Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Kobylinie.

KATALOG KSIĄŻEK:

ZAPRASZAMY:

Rok 2020 rokiem  

 

św. Jana Pawła II

Bitwy Warszawskiej

hetmana Stanisława Żółkiewskiego

Romana Ingardena

Teodora Axentowicza

o. Józefa Marii Bocheńskiego

Leopolda Tyrmanda

Pogoda

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny